dimarts, 8 de juny de 2010

Darrera recollida de portfolis

Ahir, a més de la darrera exposició, es va produir la darrera recollida de portfolis. Haig de reconèixer que la majoria dels alumnes me'l van lliurar aleshores, però n'hi va haver 5 o 6 que se n'havien oblidat i els vaig garantir que no els baixaria la nota si me'l deixaven avui a la bústia (m'interessava que ho fessin, perquè les avaluacions finals són demà).

Si avaluem aquest darrer lliurament, hem de dir que:
  • 3 alumnes continuen sense lliurar el portfoli: dos no n'han fet cap lliurament i, per tant, tindran un 0 d'aquest apartat (de fet, com que són els dos mateixos que van ser expulsats del grup i no han acabat de concretar cap projecte ni han demanat de fer cap exposició oral, la seva nota del crèdit serà necessàriament un 0, però d'això ja en parlarem en un altre post). El tercer és un que només ha lliurat el primer portfoli. 
  • Gràcies a la insistència d'una companya de grup, un dels alumnes que no havia lliurat mai cap portfoli l'ha lliurat en aquesta darrera convocatòria, però està tan mal fet com ho estaven els dels seus companys en el primer lliurament: una llàstima, que no hagi après res.
  • Pel que fa a la resta de companys, la majoria han fet tots els comentaris que els faltaven i alguns fins i tot han fet comentaris rellevants (remarcant, per exemple, fins a quin punt els ha sorprès trobar-se de gust treballant amb companys amb qui mai no s'havien relacionat gaire).
  • La resta de companys també s'han fet tots un índex (amb més o menys gràcia), i la presentació ha estat també molt millorada.
El resultat de tot plegat (pel que fa al tercer lliurament dels portfolis) és el següent:
  • 3 alumnes han tret un 0
  • Un alumne ha tret un 3'5
  • Un altre alumne ha tret un 5'5
  • 7 alumnes han tret un 6
  • 7 alumnes han tret un 7'5
La majoria d'ells reconeixen que en la seva vida havien escrit tant en català.