dimecres, 9 de juny de 2010

Avaluacions

Avui és dia d'avaluacions a l'institut, de manera que anunciaré també els resultats del projecte:
  • Suspenen 5 alumnes (els tres que no van fer l'exposició oral i els dos que no han fet res).
  • Un alumne (el que només va lliurar el primer portfoli) treu un suficient.
  • 9 alumnes han tret un bé.
  • 4 alumnes han tret un notable.
Aquestes seran les notes de la tercera avaluació, que faran mitjana (preferent, perquè la feina que han fet ha estat més real que a les dues avaluacions anteriors) per extreure la nota final del curs.

Pel que fa a les mitjanes per ítems:
  • La mitjana del portfoli ha estat de 4'9 (recordem que aquesta nota valia el 30% de la nota final i que la imposava jo).
  • La mitjana de l'actitud ha estat de 5'5 (valia el 20% de la nota final i també la posava jo).
  • La mitjana de l'exposició final (formada per una coavaluació de la presentació i una autoavaluació del treball de grup) ha estat de 5'6 (on es demostra que els alumnes no s'han inflat gaire les notes).